پرانتز باز

تبلیغات

این داروها، سهم ویژه ای از بازار دارویی را به خود اختصاص داده اند

در بخش تولید دارو، این شرکت با داشتن 16 خط تولید پیشرفته، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در اشکال ویال تزریقی ، سافت ژل، قرص، کپسول،سوسپانسیون خوراکی در کشور می باشد و با توجه به کیفیت بالای این داروها، سهم ویژه ای از بازار دارویی را به خود اختصاص داده و این سهم در طی سالیان اخیر همواره رشد چشم گیری داشته است. متغیرهای تصمیم گیری مسئله به دو دسته استراتژیکی و تاکتیکی تقسیم شده و به ترتیب شامل تعیین تعداد و مکان بهینه تسهیلات بالقوه و تعیین مقدار بهینه جریان دارو بین تسهیلات انتخاب شده است. عوامل رفتاری دربرگیرندة عوامل و روابط انسانی درون سازمان است و درنهایت عوامل زمینهای شرایط و عوامل محیطی برونسازمانی هستند که محیط سازمان را احاطه میکند و با سازمان تأثیر متقابل دارند و در کنترل سازمان نیستند» (میرزایی اهرنجانی، 1377: به نقل از محمدیان و همکارن، 1388 : 134) که در آن عوامل ساختاری دربرگیرندة پنج مؤلفه اصلی(تشابه برند، نامگذاری نامناسب برند، مقاومت و عدم تخصیص بهینة بودجه، ضعف در ثبات مدیریتی، تکراری و غیرهوشمندانهبودن انتخاب نوع دارو)، عوامل رفتاری دربرگیرندة دو مؤلفة اصلی(نداشتن مهارتهای فردی مدیریتی و نبودِ نگرش مثبت به برند) و عوامل زمینهای دربرگیرندة ده مؤلفة اصلی (پوشش نادرست بیمه، برگشت طولانی سرمایه، نبود فضای مطلوب تبلیغ دارو، قیمتگذاری دستوری دارو، سیاستهای ناپایدار ارزی، فرایند نامناسب ثبت برند، فقدان فضای فعال برندسازی، فضای کادر درمانی، تمایل پزشک به تجویز داروی خارجی، رقابت ناسالم و غیرمنصفانه) است.

به منظور سازگاری و عملکرد بهتر گیاهان دارویی مختلف آزمایش های زیادی انجام شده است تا بتوانند این گونه های گیاهی مفید را با شرایط اقلیمی مناطق مختلف سازگار و به این طریق انواع گیاهان دارویی مختلف را در سراسر کشور کشت کرده و همچنین بتوانند گونه های اصلاح شده این گیاهان را تولید کنند که دارای بیشترین مواد مؤثره خواهد بود و این امر در فرایند داروسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این طرح می توان انواع گیاهان دارویی مختلف را با بالاترین مواد موثره کشت و در فرایند داروسازی مورد استفاده قرار داد. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده، مدل مفهومی ارائهشدة محمدیان و همکاران (1398) در سه دسته عوامل ساختاری و رفتاری و زمینهای طبقهبندی شده است؛ «عوامل ساختاری دربرگیرندة تمام عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان میباشد. محصولات دارویی به دلیل کوچک بودن محصول دارای نوع تقلبی و قاچاق زیادی میباشد بنابراین فرد وارد کننده باید در واردات مواد اولیه ی دارویی دقت لازم را به عمل آورد. بخش تولید مواد موثره دارویی این شرکت ، دارای بزرگترین ظرفیت های تولید مواد اولیه آنتی بیوتیک های خوراکی است و همزمان تنها تولید کننده مواد اولیه آنتی بیوتیک های تزریقی در منطقه می باشد. 

در پایان فرآیند ترکیب دارای رطوبت، دانه بندی و به یک آسیاب مواد رطوبت منتقل میشود، تا جایی که اندازه ذرات موجود در مخلوط به اندازه خاص مورد نظر کاهش یابد. این مواد در زنجیره تامین خط تولید و بستهبندی واحد داروسازی قرار دارند که در صورت لزوم پس از کنترل کیفیت و توزین به واحد ترکیب مجهز به مخلوط کن مکانیکی منتقل میشوند. برای کنترل پارامترهای غیرقطعی از روش بهینهسازی استوار-امکانی بهره گرفتهشده و از روش ترکیبی معیار جامع و شبیهسازی مونت کارلو برای حل مدل چندهدفه استفادهشده است. خرید از فروشندگان مواد اولیه باید به روش اعتباری باشد تا از خروج زود هنگام منابع جلوگیری شود اما دوره پرداخت نباید از 54 روز تجاوز کند. انواع گیاهان دارویی کمیاب و ارزشمند در اصفهان یافت می شود که شامل بابونه، کرفس کوهی، شوید کوهی، پونه، تره کوهی، شیرین بیان، بومادران، کال، زرین گیاه و بسیاری از گونه های گیاهی مختلف هستند که در طب سنتی مورد استفاده می باشند و در دوره های قدیم توانسته اند با این گیاهان دارویی بسیاری از بیماری های حاد را درمان کنند. نشاسته ها و گلوتن موجود در خمیرها را به منظور تبدیل کردن به یک حالت ثابت ؛ تغییر می دهد. جامعه آماری تحقیق مذکور داروسازان استان­های بوشهر و فارس می­باشند که به شیوه نمونه­گیری طبقه­ای-تصادفی تعداد 187 نفر انتخاب گردید و مورد مطالعه قرار گرفتند.

بر این اساس در ایران عواملی چون نبودِ انگیزه، ضعف در ارائة کیفیت محصول و به دست آوردن استاندارهای جهانی، کمبود در ساختار و تجهیزات، سیاستهای ناسازگار و بیثبات، نبودِ بودجة کافی برای تحقیق و توسعه، بسیار در روند صادرات تأثیر گذار بوده است. بنابراین بازاریابان صنعت دارویی در تدوین برنامه­های بازاریابی خود باید آگاه باشند که داروسازان در فرایند انتخاب و خرید برند، تحت تاثیر اثرکشور مبدا قرار می­گیرند و باید جایگاه ذهنی برندهایشان را از طریق تاکید بر تحقیق و توسعه، کیفیت برتر مواد اولیه مصرفی، سرعت بهبود بیماران، قدمت صنعت داروسازی در کشورشان ارتقا بخشند. همه افتخاراتی که دربحث GMP وجود دارد متعلق به تمامی صنعت داروی کشور می شود اگر چه اخذ GMP اروپا و امریکا برای شرکت های داروسازی ایران به هر حال شیطنت هایی صورت می گیرد و به راحتی به شرکت های ما GMP داده نمی شود چون می دانند در صورت اخذ این استاندارد شرکت های داروسازی ایران رقیبان جدی در امر صادرات خواهند نظارت بر قیمت مواد اولیه دارو چند سالی به خود تولید کنندگان سپرده شده بود اما در حال حاضر برنامه ما این است که قیمت گذاری باید در چارچوب صحیح انجام شود.

منبع:

https://irchem.ir/pharmaceutical/کمی درباره نرم افزار crm شرکت اوج


واحد حسابداری پیش فاکتور را رو سیستم دریافت کرده کارهای لازم را انجام می‌دهد، فاکتور را به تیم فروش میفرستد تا برای مشتری ارسال شود.

در این دوره، كالاها و خدمات تولید یا ایجاد و عرضه شده به بازار، در حد كافی بوده و عرضه و تقاضا به تعادل دینامیكی رسیده‌اند.

بلاک آخرین فروش : وضعیت آخرین فروش ثبت شده (جاری یا همه کاربر ها) را نمایش می دهد و درصد پیشرفت به همراه تعداد روزهای گذشته از زمان ثبت فروش .

امکان مشاهده وظائف و رویدادهای مرتبط با کاربر بصورت روزانه،هفتگی و ماهانه قابلیت sync تقویم گوگل با تقویم کاربر و انتقال رکوردها به تقویم نرم افزار امکان ثبت رویداد و وظیفه با قابلیت ارسال یادآوری امکان گزارش گیری از فعالیت های انجام شده بر روی هر رویداد و وظیفه بلاک نسبت فروش. نمودار دایره ای فروش سال جاری بر حسب مبلغ فروش ، میزان مبلغی که موفق به فروش شده و میزان مبلغی که موفق به فروش نشده کاربر (جاری یا همه کاربر ها) را نمایش می دهد .

از یک دفترچه ساده یا حتی ذهن خود استفاده کنید. اما وقتی تعداد مشتری‌ها افزایش می‌یابد، ارتباطات شما هم پیچیده‌تر شده و مدیریت آن سخت‌تر می‌شود.

تعریف اتفاقاتی که برای سرنخ شما در جریان است تا سرنخ به مشتری شما تبدیل گردد. اجرای نرم‌افزار سی آر ام در مدت زمان کوتاه و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ی مشتریان.
کاهش هزینه نیز از طریق افزایش کارایی عملیاتی در فرایند های مرتبط با مشتری و تمرکز بر استراتژی ها و اقدامات با اثربخشی بالاتر.

۱ ـ شما تاکنون چه درکی از مشتری داشته‌اید؟ دیدگاه شما در این موضوع به دیدگاه‌های کدام یک از دوران‌های اشاره شده، نزدیک بوده است؟

معضلات موجود در نرم‌افزارهای ارتباط با مشتریان کدام‌اند؟

برای هر مشتری، روی آوردن به کالا یا خدمتی خاص به معنای دریافت و دستیابی به کارکرد و تأمین خواسته‌ای مشخص است. در شرایطی که عرضه‌کنندگان بسیاری همان محصول را ارائه می‌کنند، به چه علت مشتری باید محصول ما را بجوید؟ آنچه مشتری دنبال می‌کند، یک ارزش است که توسط محصول مورد نظر به او عرضه می‌شود.

ما‌ تلاش خود می‌کنیم تا نرم‌افزار برای شما ارزشی ایجاد کند که با رضایت کامل اشتراک خود را تمدید کنید.

زبان اصلی زومیت فارسی است؛ لطفا در هنگام ارسال مطالب از زبان فارسی استفاده کنید. دیدگاه‌های فینگلیش حذف خواهند شد.

منبع: https://www.owj.io/از ابتدای امسال تاکنون مصرف گاز در استان تهران ۱۲۲ میلیون متر مکعب بوده است

از ابتدای امسال تاکنون مصرف گاز در استان تهران ۱۲۲ میلیون متر مکعب بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد گاز کشور مصرف خانگی است افزود: تنها حدود ۲ درصد گاز تولیدی کشور جنبه صادراتی است که استمرار سرما در کشور منجر شد که صادرات گاز به کشورهای ترکیه و عراق محدود شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با اشاره به بهره مندی سه روستای شهرستان فیروزکوه از نعمت گاز نیز گفت: استقرار و اجرایی طرح گازرسانی ساده و آسان نیست و برای اجرای چنین طرحی همه عوامل و مسئولان شهری و استانی کمک کردند.

وی خاطر نشان کرد: مشکل اساسی که در اجرای این طرح وجود داشت، تقاطع ۲ اجرای ساخت، یکی بحث سد نمرود و راه دسترسی آن و دیگری لوله گاز در منطقه بود.

توکلی اضافه کرد: ایران به عنوان دومین دارنده مخزن گاز دنیا، بیشترین مقدار گاز را در خاورمیانه دارد اما بالغ بر ۸۰ درصد گاز کشورمان در جنوب و در منطقه ای به نام پارس جنوبی قرار دارد.

این مقام مسئول افزود: کاری که می توان به منظور جبران زحمات فعالان عرصه استخراج و انتقال گاز انجام داد، درست مصرف کردن است.افسانه‌ها درباره ماهی درست می‌گفتند.

به نقل از خبرآنلاین از لس آنجلس تایمز، آیا می‌خواهید خطر ابتلایتان به اختلال شناختی، بیماری آلزایمر یا زوال عقل را کاهش بدهید؟ محققان از سراسر دنیا برای پاسخ به این سوال شما اطلاعات زیادی جمع‌آوری کرده‌اند.

نتایج این مطالعات نشان داده است که تغذیه از یک رژیم غذایی مدیترانه‌ای برای این کار مفید است. این رژیم غذایی شامل این مواد می‌شود:

ماهی
روغن زیتون
آووکادو
میوه
سبزیجات
آچیل
لوبیا
غلات کامل

این تمام اطلاعات لازم برای داشتن یک رژیم غذایی سالم برای مغز است. محققان کشف کرده‌اند که ماهی‌ها مهمترین ماده غذایی برای کاهش خطر اختلال شناختی اس. سبزیجات هم در این رابطه نقش مهمی دارند و دیگر موارد تاثیرگذاری کمتری دارند.

همچنین استفاده از ماهی خطر زوال عقل را هم کاهش می‌دهد.

احتمالا قبلا هم شنیده بودید که ماهی به فکر کردن شما کمک می‌کند، بله این درست است و ۵۰ سال برای جامعه علمی زمان برد تا این موضوع اثبات شود.

 
 
 


چگونه می توانم admin را به اینستاگرام اضافه کنم؟

اگر شما نیز می خواهید بدانید که چگونه می توانید admin را به اینستاگرام اضافه کنید کافیست با نحوه استخدام ادمین مدیریت اکانت اینستاگرام آشنا شوید و سپس آن را ادمین خود کنید.

همانطور که در حال حاضر توسط افراد دیگر در این بحث اشاره کرد، اینستاگرام عملکرد اختصاص یک مدیر، مانند فیس بوک را ندارد.

بنابراین، اگر می خواهید به کسی اعتماد کنید که صفحه شما را مدیریت کند، فقط باید به آن یک ورود و رمز عبور دهید. به هر حال، هنگامی که برای اولین بار از یک دستگاه جدید وارد سیستم می شوید، احتمال دریافت کد تأیید وجود دارد. پس یک بار دیگر اطمینان حاصل کنید که به ایمیلی که با حساب تان مرتبط است دسترسی داشته باشید.

اگر می خواهید مدیری را برای تبلیغ و تبلیغ اینستاگرام هایتان تعیین کنید، پس دستورالعمل ها را دنبال کنید:

به صفحه فیس بوک خود بروید.
روی تنظیمات در بالای صفحه خود کلیک کنید.
روی نقش های صفحه در ستون سمت چپ کلیک کنید.
اگر فرد دوست فیس بوک شماست، شروع به تایپ نام خود کنید و از فهرستی که ظاهر می شود انتخاب کنید. اگر فرد دوست فیس بوک شما نیست، آدرس ایمیل خود را تایپ کنید.
روی Editor کلیک کنید تا نقشی را از منوی dropdown انتخاب کنید.
روی ذخیره کلیک کنید و رمز عبور خود را برای تایید وارد کنید.

از طرفی برخی نیز میگویند شما نمی توانید admin را به حساب اینستاگرام اضافه کنید.

آن ویژگی را ندارد. اینستاگرام برای استفاده شخصی طراحی شده است. بعدها در تمرکز به مارک ها نقل مکان کرد. اما با این حال، اینستاگرام اجازه نمی دهد چند کاربر برای یک حساب کاربری واحد تخصیص داده شوند.

اگر می خواهید کسی یک حساب اینستاگرام را مدیریت کند، باید شناسه کاربری و رمز عبور را تحویل دهید. در ادامه می توانید از Hootsuite یا Buffer برای برنامه ریزی های اینستاگرام استفاده کنید.

 

منبع: استخدام ادمین مدیریت اینستاگرام سئوسل (https://seocell.ir/instagram-management/)در شب یلدا مراقب سوء استفاده‌گران باشید

با اشاره به نزدیکی به ایام شب یلدا و توصیه به شهروندان برای عدم برگزاری دورهمی‌های خانوادگی در این شب گفت: امسال توصیه شده که سنت شب یلدا از طریق فضای مجازی انجام شود تا از شیوع دوباره این ویروس در دورهمی‌های خانوادگی جلوگیری شود، اما لازم است که کاربران نکاتی را در خصوص استفاده از این فضا و همچنین به طورکلی در مورد شب یلدا رعایت کنند.

وی با اشاره به احتمال تشکیل گروه‌هایی برای تبریک یلدا در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی گفت: کاربران حتما توجه داشته باشند که وقتی وارد یک گروه می‌شوند نسبت به آن و اعضایش شناخت کافی داشته باشند،بعضا ممکن است افراد سودجو اقدام به تشکیل گروه‌هایی کرده و سپس از اطلاعات به اشتراک گذاری شده در آن سوء استفاده کنند.

به گفته وی، همچنین قبل از به اشتراک گذاری هرنوع محتوایی ابتدا فکر کنید و از انتشار اطلاعات خصوصی خود پرهیز کنید. گاهی ممکن است افراد غیر به طوراتفاقی از سوی مدیرگروه به جمع اضافه شوند.

معظمی گودرزی در مورد پیام‌هایی که برای تبریک شب یلدا ارسال می‌شود هم اظهارکرد: گاهی دیده شده که پیام‌هایی که حاوی لینک‌های ناشناس است برای کاربران ارسال شده و از آنان خواسته می‌شود با کلیک روی لینک مذکور پیام شب یلدا را مشاهده کنند که در برخی از این موارد این پیام‌ها شامل تصاویر متحرک برای تبریک است. اما ممکن است گاهی نیز سودجویان با ایجاد لینک‌های آلوده به بدافزار یا ویروس، تلفن همراه یا رایانه را آلوده کنند، از این رو توصیه ما به کاربران فضای مجازی این است که از بازکردن هرنوع لینک ناشناسی خودداری کنند.

وی به احتمال کلاهبرداری از شهروندان در پوشش تخفیف‌های شب یلدا، بسته اینترنت شب یلدا، قرعه‌کشی شب یلدا و ... اشاره کرد و گفت: برخی از افراد سودجو ممکن است برخی از اقلام مرتبط با شب یلدا را با قیمتی بسیار پایین آگهی کنند. یا هرنوع جنس و کالای دیگر را تحت عنوان حراج یلدا تبلیغ کنند که در این خصوص لازم است که کاربران حتما از سایت‌های معتبر و مجاز خریداری کنند. همچنین در صورت سفارش کالا بهتر است که تسویه حساب را در محل و پس از رویت و اطمینان از اصالت کالای سفارش داده شده انجام دهند.

به گفته رییس پلیس فتای تهران بزرگ، در مواردی دیده شده که کلاهبرداران و افراد سودجو به بهانه برنده شدن در قرعه‌کشی، فروش بسته اینترنت ویژه، تخفیف و ... اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات کارت بانکی کاربران کرده یا حتی از اطلاعات هویتی آنان سوء استفاده می‌کنند که در این خصوص لازم است شهروندان هوشیار باشند.

وی در مورد کلاهبرداری به بهانه بسته‌های اینترنت و ... نیز گفت: هرنوع تخفیفی که باید از سوی اپراتورهای تلفن همراه یا شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت ارائه شود، طبیعتا باید در سایت آنها یا رسانه‌های رسمی اطلاع رسانی شده باشد. بنابراین شهروندان در این مورد نیز باید حتما با هوشیاری عمل کنند.بزرگترین دریاچه آب شیرین ایران در آستانه خشک شدن

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: دریاچه هامون به عنوان یک پهنه بسیار گسترده می‌تواند کانون بسیار بزرگی برای تولید گرد و غبار در کشور باشد.

وی افزود: اقداماتی در جهت لایروبی انجام شده، در این زمینه توانستیم از چرای بیش از حد دام در داخل تالاب هامون جلوگیری کنیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: با ورود آب به این تالاب تعداد روز‌های پاک 48 برابر شده که نشان از آن دارد که ما می‌توانیم با مدیریت صحیح، وضعیت تالاب‌ها را به سمتی ببریم تا افراد در حاشیه تالاب‌ها با درآمدزایی در آرامش بدون مشکل و گرد و غبار زندگی کنند.

تجریشی ادامه داد: اگر تالاب‌ها آب داشته باشند، هنگام وزش باد، مانع از این می‌شود که گرد و غبار بلند شود همچنین با تلطیف هوا نیز و شرایطی مهیا می‌شود که افراد آن منطقه دیگر برای زندگی به سایر شهرها کوچ نکنند، به تعبیر دیگر، بزرگترین دریاچه آب شیرین فلات ایران در آستانه خشک شدن است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: پرداخت حق‌آبه تالاب هامون از سوی کشور افغانستان به قدری قابل اهمیت است که می‌توان گفت زندگی در استان سیستان وبلوچستان به این حق‌آبه بستگی دارد.تهران هالیوودی می‌شود!

تمساحی که با سیل و توفان و از طریق فاضلاب وارد شهر می‌شود و دنبال شکار است. ایده‌ای که بارها در فیلم‌های نفس‌گیر گیشه‌ای استفاده شده تا برق دندان جناب تمساح و استرس قربانی، مخاطب فیلم را میخکوب کند. راستش ممکن است ما از یک تمساح گوشت‌خوار و درنده اما تک و تنها بیشتر از یک اسکادران مجهز فضایی‌ها بترسیم. چون تمساح ترس ملموسی به مخاطب القا می‌کند و احتمال حضورش بیشتر از فضایی‌هاست.

اما جالب است همزمان با شایعه حضور یک تمساح در دریاچه چیتگر که احتمالش به ‌خاطر مصنوعی بودن دریاچه خیلی ضعیف است شایعه شده مونولیت یا سازه مرموزی که در گوشه‌وکنار دنیا دیده شده در تهران هم به رویت رسیده است.

خب تمساح را تا حدی می‌شود باور کرد، ممکن است یک ‌نفر بچه تمساحی را در دریاچه رها کرده باشد و او هم آن قدر ماهی خورده که خودش قد کشیده و حالا در تیررس نگاه ماست. هرچند عجیب و تخیلی است اما امکانش صفر نیست. اما جناب سازه فضایی را کجای دلمان بگذاریم؟

درباره این سازه مرموز هم احتمالاتی داده می‌شود. از جمله این‌ که یک شوخی است، یا یک کار تبلیغی و... برای همین ما بین این دو اتفاق مرموز ماجرای تمساح را انتخاب کردیم. هر چند ممکن است ابعاد هر دو ماجرا تا لحظه ای که شما مطلب را می‌خوانید روشن شده باشد. اما عجالتاً ما در این پرونده تمام حواشی و احتمالات وجود تمساح در دریاچه چیتگر تهران را بررسی کردیم. سری به شایعه‌های مشابه در گوشه وکنار دنیا زدیم. حتی از دلیل وجود تمساح در فاضلاب‌های آمریکا گفتیم و در نهایت منتخبی از شوخی‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی با این موضوع را هم بررسی کردیم. هر روز که از این شایعه‌ها در شهر نمی‌پیچد پس با ما باشید.

شاید تمساح باشد، نه تمساح نیست!

نکاتی درباره اخبار شروع این ماجرا تا امروز و مروری بر واکنش نهادهای رسمی مثل آتش‌نشانی محیط‌زیست و ...

داغ شدن بحث حضور یک تمساح در دریاچه چیتگر تهران از آن‌ جا شروع شد که یک نفر عکسی از این دریاچه گرفته بود که نشان می‌داد گونه‌ای مانند تمساح در آب شنا می‌کند. گفته می‌شود که همان زمان این فرد، عکس را در اختیار یکی از نگهبانان شیفت شب دریاچه چیتگر قرار داده است. در این بین، عکس در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر و شایعات بیشتری درباره‌اش مطرح می‌شود. به طور مثال، بعضی‌ها می‌گویند که ردپا و بقایای خورده ‌شده ماهی‌ها در اطراف این دریاچه نشان می‌دهد که موجود گوشت خواری مانند تمساح از نزدیکی این جا عبور کرده است. البته هنوز از تمساح عکسی واضح منتشر نشده و کسی این جانور را ندیده است، اما شایعات در این باره زیاد است و دریاچه چیتگر، چند روزی می‌شود که تعطیل شده است. جالب است بدانید محیط دریاچه چیتگر کاملا مصنوعی و آب آن در تصفیه‌خانه در حال گردش است. ساحل اطراف و کف‌سازی، به ‌صورت مصنوعی با سنگ‌ریزی و بتن ایجاد شده و محدوده اطراف هم در میان بزرگراه‌ها و برج‌ها محصور است. با این حال، واکنش‌ها به مطرح شدن این موضوع متفاوت بوده است که در ادامه خواهید خواند.

محیط زیست: تمساح بودن این جانور منتفی است

مدیرکل محیط ‌زیست شهرداری تهران وجود تمساح را رد کرده و به ایلنا گفته: « از اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران درخواست کردیم و آن ها چند نوبت از محوطه و دریاچه چیتگر بازدید کردند و با توجه به اطلاعات علمی، این‌ که این گونه تمساح باشد، بعید است. تمساح یک جانور دوزیست است و در دمای کمتر از ۴ درجه سانتی‌گراد از بین می‌رود؛ در نتیجه دوزیست‌شناسان اعلام کردند که با توجه به برودت هوا تمساح بودن این جانور منتفی است. به‌نظر می‌رسد گونه موجود در دریاچه اردک ماهی باشد. سر این گونه از دور شبیه به تمساح است و احتمالا آن را با تمساح اشتباه گرفته‌اند.»

آتش‌نشانی: بررسی‌هایمان با پهپاد ادامه دارد

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، روز گذشته درباره آخرین جزئیات از عملیات جست‌وجوی تمساح در دریاچه چیتگر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: «آتش‌نشانی بنا به وظیفه خود، وقتی خبری از وجود یک حیوان وحشی در شهر دریافت کند، برای بررسی موضوع مراجعه خواهد کرد تا حیوان را شناسایی و مهار کند. در این مورد هم به ما خبر رسید که ردپا یا آثاری از تمساح گزارش شده است. در آخرین اقدام، اکیپ‌های ۳ و ۴ نفره را برای جست وجوی تمساح به دریاچه چیتگر اعزام وبا پهپاد، قایق و نیروی پیاده سطح آب و اطراف دریاچه را بررسی کردیم و مورد خاصی مشاهده نشد. البته احتمالا بررسی‌های ما چند روز دیگر ادامه داشته باشد. وسعت دریاچه زیاد است و اگر هم چنین چیزی باشد این حیوان به راحتی خود را نشان نمی‌دهد و بررسی‌ها برای یافتن تمساح ادامه دارد.»

معاون دریاچه چیتگر: ماهی سرسوسماری بوده است

معاون اجرایی پروژه دریاچه چیتگر عقیده دارد گونه‌ای که مشاهده و از آن عکس‌برداری شده، ماهی سرسوسماری است و در این باره گفته: «چندی پیش یکی از گردشگران دریاچه چیتگر عکسی از روی آب گرفته بود که نشان می‌داد گونه‌ای مانند تمساح یا الیگیتور فیش(ماهی سرسوسماری) در آب شنا می‌کند. همان زمان این گردشگر عکس را در اختیار یکی از نگهبانان شیفت شب دریاچه چیتگر قرار داد. ما با پژوهشکده آبزی‌پروری که زیرمجموعه شیلات است، قرارداد بسته‌ایم تا گونه‌های آبزی دریاچه را شناسایی و گزارش کند. در این گزارش‌ها وجود الیگیتور فیش در دریاچه چیتگر تأیید شده است، اما تاکنون گزارشی از وجود تمساح در دریاچه نداشتیم.»

سرسوسماری چه نوع ماهی است؟

سرسوسماری که این روزها نامش زیاد شنیده می‌شود، ماهی زینتی و کوچک آکواریوم‌های آپارتمانی نیست. این ماهی، بزرگ‌ترین گونه خانواده خود است که توانایی زندگی در آب و بیرون آب را دارد. فک بالایی آن دو ردیف دندان دارد و به جز آبزیان، از حیوانات کوچک اطراف رودخانه‌ها هم تغذیه می‌کند. طول حیوان حدود ۱۸۰ سانتی‌متر و وزن آن به ۴۵ کیلوگرم هم می‌رسد. شیوه شکار آن کاملا شبیه تمساح است و با پنهان شدن زیر سطح آب به طعمه خود حمله می‌کند.

یک نفر مدعی شده که بچه تمساح در آب رها کرده!

در این بین، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران نظر دیگری دارد. او به برنا گفته: «وقتی یک پیکره آبی مانند دریاچه چیتگر در تهران ایجاد می‌شود، طبیعتا جاذب جانوران و در آن جا اکوسیستم مصنوعی تشکیل می‌شود؛ برای مثال در هفته‌های گذشته پرنده‌های مهاجر به دریاچه چیتگر آمدند. برخی از بررسی‌ها نشان داده که ۲۵ نوع ماهی در این دریاچه وجود دارد که تعداد زیادی از آن‌ها را شهروندان رها کرده‌اند.» او با اعلام این که تا زمان دستیابی به حقیقت محدودیت‌هایی برای تردد در دریاچه چیتگر ایجاد شده است، می‌گوید: «هنوز نمی‌توان در این مورد با قطعیت صحبت کرد اما احتمال دارد تمساح خانگی قاچاق که این روزها رواج پیدا کرده، توسط یک شهروند غیرمسئول در دریاچه چیتگر رها شده باشد.» در این بین، گفته می‌شود مدتی قبل یک نفر به یکی از نگهبانان دریاچه گفته بود که بچه تمساحی را در آب رها کرده است اما صحت این گفته‌ها مشخص نیست و تا چند روز دیگر با تکمیل بررسی‌های ماموران آتش‌نشانی، همه چیز مشخص خواهد شد.ليست صفحات
تعداد صفحات : 6
صفحه قبل 1 1 2 3 4 5 ... 6 صفحه بعد
.