کشف مزرعه بیت کوین در شمس‌آباد تهران

تبلیغات

کشف مزرعه بیت کوین در شمس‌آباد تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۱۰۵ دستگاه ماینر از یک مزرعه استخراج ارز دیجیتال در شهرک صنعتی "شمش آباد" به ارزش ۲۶ میلیارد ریال خبر داد.

 از پلیس تهران بزرگ، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ روز چهارشنبه گفت: ماموران انتظامی در راستای شناسایی و حذف نقاط آلوده و جرم خیز، با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از وجود یک مزرعه استخراج ارز دیجیتال در شهرک صنعتی "شمس آباد"، مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ "علی ولی پور گودرزی " افزود: ماموران انتظامی با تکمیل تحقیقات خود و پس از هماهنگی قضائی موفق شدند در بازرسی از این مکان ۱۰۵ دستگاه ماینر، ۱۳ عدد فن و یک دستگاه برد را کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران در پایان با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، یادآور شد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات پلیسی به مرجع قضائی معرفی شد.

بازرسان منطقه برق مولوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ موفق به کشف یک مرکز تولید رمز ارز با حدود ۱۰۰ دستگاه شدند.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری این شرکت با اعلام خبر کشف حدود یکصد دستگاه ماینر در پایتخت، در تشریح این خبر اظهار کرد: طبق بررسی های انجام شده توسط بازرسان منطقه برق مولوی مبنی بر نگهداری غیر قانونی دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال "ماینر"، پرونده ویژه این در این خصوص تشکیل و این موضوع به پلیس امنیت اقتصادی تهران نیز ارجاع شد.

"محسن خوش صفت" ادامه داد: در همین راستا با هماهنگی های مقام های قضایی و با تشکیل تیمی از کارآگاهان توسط نیروی انتظامی به محل مورد نظر اعزام و در یک عملیات از یک واحد مسکونی یکصد دستگاه تولید رمز ارز کشف و ضبط شد.

مدیر دفتر نظارت بر لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق پایتخت افزود : هم چنین طبق بررسی های کارشناسان این شرکت مشخص شد که این مزرعه غیر مجاز با مصرف برقی در حدود ۶۰۰ آمپر که معادل مصرف ۱۰۰ خانوار است و با تعرفه برق خانگی به صورت غیر مجاز اقدام به تولید ارز دیجیتال می کرد.این داروها، سهم ویژه ای از بازار دارویی را به خود اختصاص داده اند

در بخش تولید دارو، این شرکت با داشتن 16 خط تولید پیشرفته، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در اشکال ویال تزریقی ، سافت ژل، قرص، کپسول،سوسپانسیون خوراکی در کشور می باشد و با توجه به کیفیت بالای این داروها، سهم ویژه ای از بازار دارویی را به خود اختصاص داده و این سهم در طی سالیان اخیر همواره رشد چشم گیری داشته است. متغیرهای تصمیم گیری مسئله به دو دسته استراتژیکی و تاکتیکی تقسیم شده و به ترتیب شامل تعیین تعداد و مکان بهینه تسهیلات بالقوه و تعیین مقدار بهینه جریان دارو بین تسهیلات انتخاب شده است. عوامل رفتاری دربرگیرندة عوامل و روابط انسانی درون سازمان است و درنهایت عوامل زمینهای شرایط و عوامل محیطی برونسازمانی هستند که محیط سازمان را احاطه میکند و با سازمان تأثیر متقابل دارند و در کنترل سازمان نیستند» (میرزایی اهرنجانی، 1377: به نقل از محمدیان و همکارن، 1388 : 134) که در آن عوامل ساختاری دربرگیرندة پنج مؤلفه اصلی(تشابه برند، نامگذاری نامناسب برند، مقاومت و عدم تخصیص بهینة بودجه، ضعف در ثبات مدیریتی، تکراری و غیرهوشمندانهبودن انتخاب نوع دارو)، عوامل رفتاری دربرگیرندة دو مؤلفة اصلی(نداشتن مهارتهای فردی مدیریتی و نبودِ نگرش مثبت به برند) و عوامل زمینهای دربرگیرندة ده مؤلفة اصلی (پوشش نادرست بیمه، برگشت طولانی سرمایه، نبود فضای مطلوب تبلیغ دارو، قیمتگذاری دستوری دارو، سیاستهای ناپایدار ارزی، فرایند نامناسب ثبت برند، فقدان فضای فعال برندسازی، فضای کادر درمانی، تمایل پزشک به تجویز داروی خارجی، رقابت ناسالم و غیرمنصفانه) است.

به منظور سازگاری و عملکرد بهتر گیاهان دارویی مختلف آزمایش های زیادی انجام شده است تا بتوانند این گونه های گیاهی مفید را با شرایط اقلیمی مناطق مختلف سازگار و به این طریق انواع گیاهان دارویی مختلف را در سراسر کشور کشت کرده و همچنین بتوانند گونه های اصلاح شده این گیاهان را تولید کنند که دارای بیشترین مواد مؤثره خواهد بود و این امر در فرایند داروسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این طرح می توان انواع گیاهان دارویی مختلف را با بالاترین مواد موثره کشت و در فرایند داروسازی مورد استفاده قرار داد. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده، مدل مفهومی ارائهشدة محمدیان و همکاران (1398) در سه دسته عوامل ساختاری و رفتاری و زمینهای طبقهبندی شده است؛ «عوامل ساختاری دربرگیرندة تمام عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان میباشد. محصولات دارویی به دلیل کوچک بودن محصول دارای نوع تقلبی و قاچاق زیادی میباشد بنابراین فرد وارد کننده باید در واردات مواد اولیه ی دارویی دقت لازم را به عمل آورد. بخش تولید مواد موثره دارویی این شرکت ، دارای بزرگترین ظرفیت های تولید مواد اولیه آنتی بیوتیک های خوراکی است و همزمان تنها تولید کننده مواد اولیه آنتی بیوتیک های تزریقی در منطقه می باشد. 

در پایان فرآیند ترکیب دارای رطوبت، دانه بندی و به یک آسیاب مواد رطوبت منتقل میشود، تا جایی که اندازه ذرات موجود در مخلوط به اندازه خاص مورد نظر کاهش یابد. این مواد در زنجیره تامین خط تولید و بستهبندی واحد داروسازی قرار دارند که در صورت لزوم پس از کنترل کیفیت و توزین به واحد ترکیب مجهز به مخلوط کن مکانیکی منتقل میشوند. برای کنترل پارامترهای غیرقطعی از روش بهینهسازی استوار-امکانی بهره گرفتهشده و از روش ترکیبی معیار جامع و شبیهسازی مونت کارلو برای حل مدل چندهدفه استفادهشده است. خرید از فروشندگان مواد اولیه باید به روش اعتباری باشد تا از خروج زود هنگام منابع جلوگیری شود اما دوره پرداخت نباید از 54 روز تجاوز کند. انواع گیاهان دارویی کمیاب و ارزشمند در اصفهان یافت می شود که شامل بابونه، کرفس کوهی، شوید کوهی، پونه، تره کوهی، شیرین بیان، بومادران، کال، زرین گیاه و بسیاری از گونه های گیاهی مختلف هستند که در طب سنتی مورد استفاده می باشند و در دوره های قدیم توانسته اند با این گیاهان دارویی بسیاری از بیماری های حاد را درمان کنند. نشاسته ها و گلوتن موجود در خمیرها را به منظور تبدیل کردن به یک حالت ثابت ؛ تغییر می دهد. جامعه آماری تحقیق مذکور داروسازان استان­های بوشهر و فارس می­باشند که به شیوه نمونه­گیری طبقه­ای-تصادفی تعداد 187 نفر انتخاب گردید و مورد مطالعه قرار گرفتند.

بر این اساس در ایران عواملی چون نبودِ انگیزه، ضعف در ارائة کیفیت محصول و به دست آوردن استاندارهای جهانی، کمبود در ساختار و تجهیزات، سیاستهای ناسازگار و بیثبات، نبودِ بودجة کافی برای تحقیق و توسعه، بسیار در روند صادرات تأثیر گذار بوده است. بنابراین بازاریابان صنعت دارویی در تدوین برنامه­های بازاریابی خود باید آگاه باشند که داروسازان در فرایند انتخاب و خرید برند، تحت تاثیر اثرکشور مبدا قرار می­گیرند و باید جایگاه ذهنی برندهایشان را از طریق تاکید بر تحقیق و توسعه، کیفیت برتر مواد اولیه مصرفی، سرعت بهبود بیماران، قدمت صنعت داروسازی در کشورشان ارتقا بخشند. همه افتخاراتی که دربحث GMP وجود دارد متعلق به تمامی صنعت داروی کشور می شود اگر چه اخذ GMP اروپا و امریکا برای شرکت های داروسازی ایران به هر حال شیطنت هایی صورت می گیرد و به راحتی به شرکت های ما GMP داده نمی شود چون می دانند در صورت اخذ این استاندارد شرکت های داروسازی ایران رقیبان جدی در امر صادرات خواهند نظارت بر قیمت مواد اولیه دارو چند سالی به خود تولید کنندگان سپرده شده بود اما در حال حاضر برنامه ما این است که قیمت گذاری باید در چارچوب صحیح انجام شود.

منبع:

https://irchem.ir/pharmaceutical/.